Kupno nieruchomości za gotówkę lub kredyt hipoteczny to niejedyne dostępne dla przedsiębiorców opcje. Z budynków produkcyjnych, usługowych czy biurowych korzystać można również na podstawie umowy leasingowej.

Na czym polega leasing nieruchomości?

Leasing to umowa, na podstawie której leasingobiorca może odpłatnie korzystać z własności leasingodawcy, w tym przypadku właściciela nieruchomości.

W przeciwieństwie do umowy najmu leasing daje leasingobiorcy możliwość uzyskania praw własności do lokalu.

Rozróżnia się dwie formy leasingu – leasing operacyjny oraz finansowy. W każdym przypadku leasingobiorca ma prawo do wykupu wynajmowanej nieruchomości, jednak w leasingu finansowym nieruchomość staje się elementem majątku leasingobiorcy już w momencie podpisania umowy. Od tego czasu to właśnie on jest zobowiązywany dokonywać amortyzacji lokalu lub budynku. Wykup nieruchomości następuje natomiast po wpłacie ostatniej raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego nieruchomość zostaje w majątku leasingodawcy w okresie trwania umowy i zostaje przeniesiona do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy oraz wykupiona dopiero po jej zakończeniu. W takiej sytuacji to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych w czasie trwania porozumienia leasingowego.

Inną możliwością jest leasing zwrotny, który może mieć formę zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Ten rodzaj umowy polega jednak na sprzedaży nieruchomości instytucji leasingowej przez leasingobiorcę. Sprzedający ma możliwość korzystania z nieruchomości w czasie trwania umowy, a uzyskane z przeniesienia praw własności środki może wykorzystać do poprawy płynności finansowej własnego przedsiębiorstwa.

Leasing nieruchomości czy kredyt hipoteczny – co warto wybrać?

Leasing to dobre rozwiązanie szczególnie dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczającej zdolność kredytowej. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, przy zawieraniu umowy leasingowej nie jest sprawdzana ani obciążana zdolność kredytowa leasingobiorcy. Taki sposób wynajmu daje również możliwość korzystania z ulg podatkowych.

Leasing nieruchomości to w wielu przypadkach dobra alternatywa dla zakupu hipotecznego. Ma jednak także wady. Jedną z nich minimalna wartość nieruchomości, jaką można wziąć w leasing. W zależności od firmy leasingowej może to być od 250 000 do 1 500 000 złotych. Przeszkodą mogą być również wysokie wymagania stawiane wynajmującym, przez co z ofert instytucji leasingowych nie mogą zazwyczaj skorzystać właściciele mikro i małych firm.

Jakie nieruchomości można wziąć w leasing?

Umowa leasingowa może obejmować nieruchomości o charakterze komercyjnym. Do takich zaliczyć można m.in. magazyny i hale produkcyjne, sieci hoteli, centra logistyczna, i użytkowe.