Od zdolności kredytowej zależy otrzymanie, wysokość oraz warunki kredytu hipotecznego. Ocena zdolności do terminowego spłacenia zobowiązania może różnić się w zależności od instytucji finansowej, jednak w każdym banku brane są pod uwagę podobne czynniki. Co istotne dla wielu kredytobiorców, zdolność kredytową można poprawić. Najlepiej zadbać o to już kilka miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

Zwiększenie wkładu własnego

Wyższy wkład własny umożliwia uzyskanie niższego oprocentowania kredytu, zmniejsza jego całkowity koszt, a także ułatwia negocjacje korzystniejszych warunków kredytu. Nawet niewielkie obniżenie oprocentowania wpływa pozytywnie na zdolność kredytową i pozwala uzyskać pożyczkę w wyższej kwocie.

Stabilny dochód

Duży wpływ na zdolność kredytową ma źródło oraz wysokość dochodu. Najbardziej wiarygodnymi dla banku wpływami są te pochodzące z umowy o pracę na czas nieokreślony. Z tego powodu przed złożeniem wniosku o kredyt warto rozważyć zmianę pracodawcy na firmę oferującą większy i stabilniejszy dochód netto. Należy pamiętać jednak, że krótki czas zatrudnienia u jednego pracodawcy może w ocenie banku niekorzystnie wpływać na wiarygodność kredytobiorcy.

Pozytywna historia kredytowa

Podczas weryfikacji kredytobiorcy bank bierze pod uwagę również jego historię kredytową oraz terminowość w spłacie zobowiązań. Brak historii kredytowej może spowodować zaproponowanie przez bank mniej korzystnych warunków kredytu hipotetycznego. Z tego powodu przed zaciągnięciem pożyczki na mieszkanie warto kupić coś na raty lub skorzystać z kredytu gotówkowego.
Na historię kredytową w BIK wpływają również liczne zapytania pożyczkowe. Z tego powodu przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny warto zdecydować się na oferty dwóch lub trzech banków oraz nie aplikować o pożyczkę w jednym czasie, tylko po kolei.

Terminowa spłata zobowiązań

Terminowość w regulowaniu zobowiązań jest bardzo istotna z punktu widzenia banku. Dotyczy to zarówno spłaty pożyczek, jak i opłaty rachunków. Opóźnienia w spłatach zobowiązań mogą negatywnie wpłynąć na historię kredytową w BIK, a tym samym na zdolność kredytową. Z tego względu należy dbać o opłacanie w terminie rachunków za mieszkanie, a także uregulowanie otrzymanych mandatów.

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto również pozamykać posiadane kredyty. W sytuacji, gdy spłata kilku zobowiązań nie jest możliwa, warto rozważyć ich skonsolidowanie. Zaciągniecie kredytu konsolidacyjnego, wydłuży okres spłaty pożyczek, jednocześnie zmniejszając comiesięczną ratę. Mniejsze obciążenia poprawią natomiast zdolność kredytową. Warto pamiętać jednak, że zwiększy to prawdopodobnie koszt spłaty posiadanych długów.

Likwidacja kart i limitów kredytowych

Zdolność kredytową poprawi również zlikwidowanie kart kredytowych oraz limitu na koncie bankowym. Nawet nieużywane produkty kredytowe traktowane są przez bank jako otwarte zobowiązania finansowe.

Dodatkowy współkredytobiorca

U osób ze zbyt małą zdolnością kredytową istnieje możliwość jej zwiększenia dzięki dodatkowemu kredytobiorcy. Pożyczkę można wziąć razem z rodzicem, współmałżonkiem, rodzeństwem lub partnerem. Najważniejszym kryterium przy doborze współkredytobiorcy jest jego pozytywna historia kredytowa oraz zdolność kredytowa.