Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą kupić mieszkanie na firmę. Wiąże się to z korzyściami podatkowymi, oraz oszczędnościami na wynajmie biura.

Wprowadzenie mieszkania do majątku firmy jest możliwe gdy:

 • mieszkanie jest przeznaczone na wynajem, bez znaczenia pozostaje, czy wynajmowane jest firmie, czy osobie prywatnej,
 • nieruchomość wykorzystywana jest w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, np. jako biuro.

Aby czerpać korzyści podatkowe z takiej nieruchomości, należy wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych, a zrobić to można, gdy mieszkanie jest już wykończone i nadaje się do użytkowania. Kiedy mieszkanie staje się częścią środków trwałych w firmie, a jego zakup dokonany był przy udziale kredytu hipotecznego, wówczas możliwe jest obniżenie podatku dochodowego o opłacone odsetki, z tym że odsetki stają się kosztem firmowym od chwili ujęcia mieszkania w ewidencji środków trwałych. Odsetki wcześniej opłacone można zaliczyć do wartości początkowej nieruchomości. Odsetki rozliczane na bieżąco ujmuje się w kosztach dopiero po ich opłaceniu, czego dowodem będzie potwierdzenie zapłaty.

Mieszkanie wprowadzone do ewidencji podlega amortyzacji. Dla tego typu środków trwałych przewidziana jest stawka amortyzacji w wysokości 1,5 %. Amortyzacja, czyli ujmowanie wydatku w comiesięcznych kosztach uzyskania przychodu, rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały. Wyjątkowo stawka amortyzacji dla budynków mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji po raz pierwszy może być zwiększona do 10 %. Jest to możliwe, gdy:

 • lokal był używany przez poprzedniego właściciela przez minimum 60 miesięcy,
 • lokal został ulepszony, a przedsiębiorca przed wprowadzeniem go do środków trwałych poniósł na ten cel koszty w wysokości co najmniej 30 % wartości początkowej nieruchomości.

Do amortyzacji mieszkania niezbędne jest również ustalenie jego wartości początkowej. Składa się na nią nie tylko cena nabycia, ale również związane z tym opłaty, czy nakłady poniesione na przystosowanie lokalu do użytkowania. Inne koszty, jakie powiększają wartość początkową nieruchomości to:

 • wspomniane wcześniej odsetki naliczone przed wprowadzeniem mieszkania do ewidencji środków trwałych,
 • prowizja bankowa,
 • opłata notarialna,
 • opłaty sądowe,
 • prowizja pośrednika nieruchomości,
 • wynagrodzenie dla doradcy finansowego, czy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata).

Po ustaleniu wartości początkowej nieruchomości oraz wybraniu stawki amortyzacji, należy wykonywać comiesięczne odpisy amortyzacyjne. Nie zawsze jednak stawka 10% będzie dla przedsiębiorcy opłacalna, ponieważ w tym wypadku może się okazać, że koszty przewyższają przychody, a firma będzie wykazywać stratę. Jej rozliczenie jest natomiast możliwe wyłącznie w kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, a w jednym roku nie może być wyższe niż połowa wartości wykazanej straty. Decyzja o wpisaniu mieszkania do ewidencji środków trwałych powinna być więc indywidualna i uwzględniać analizę kosztów i przychodów przedsiębiorcy.

Mieszkanie w firmie oznacza wiele wydatków, które mogą zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodu. Należą do nich na przykład:

 • ubezpieczenie,
 • podatki (gruntowy, od nieruchomości),
 • wydatki poniesione na remonty, ulepszenie lokalu.

W ostatnim przypadku należy być jednak ostrożnym, ponieważ to, czy dany wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, zależy często od interpretacji organów podatkowych.