Przedsiębiorcy mają różne możliwości finansowania swoich inwestycji, a jedną z nich jest kredyt. Można go zaciągnąć między innymi na zakup nieruchomości.

Jednym z produktów oferowanych przez banki jest kredyt inwestycyjny. Firma, podobnie jak osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt, musi wykazać się zdolnością kredytową. Taki kredyt udzielany jest przedsiębiorcom, którzy w oczach banku są solidnymi i pewnymi płatnikami, którym nie grożą finansowe problemy. Niektóre banki przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu inwestycyjnego biorą pod uwagę czas, jaki firma istnieje na rynku. Podczas ubiegania się o kredyt bank sprawdzi również kondycję finansową firmy.

Wniosek o kredyt inwestycyjny musi być ponadto podparty dobry biznesplanem. W końcu są to środki, którymi przedsiębiorca ma sfinansować jakieś konkretne przedsięwzięcie. Przemyślany biznesplan jest dla banku kolejnym sygnałem, że wnioskujący o kredyt nie będzie miał problemów z jego spłaceniem. Banki zastrzegają sobie prawo do kontroli, czy pożyczone środki zostały wydane zgodnie z wnioskiem.

Kredyt hipoteczny z reguły opiewa na wysokie kwoty, dlatego banki wymagają ustanowienia dla nich zabezpieczenia. Zabezpieczeniem takim może być:

  • wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości,
  • weksel in blanco – czyli papier wartościowy zobowiązujący wystawcę weksla do zwrotu środków,
  • blokada rachunku bankowego – czyli pobranie przez bank określonej sumy pieniężnej z rachunku bankowego.

W celu realizacji danej inwestycji, a tym samym ubiegania się o kredyt na jej sfinansowanie, firma może założyć spółkę celową. Jest to najczęściej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Posiada ona swój własny kapitał, dzięki temu odpowiedzialność za jej zobowiązania nie rozciąga się na majątek osobisty wspólników. Jednak w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny przez spółkę celową, bank bada zdolność kredytową każdego ze wspólników. Atutem założenia spółki celowej jest to, że banki nie wymagają wobec nich posiadania wieloletniego doświadczenia na rynku.

Kredyt inwestycyjny może być pomocny dla wielu firm, które potrzebują powierzchni biurowej, magazynowej, czy innej, które pomoże im rozwijać działalność. Pozwala na sfinansowanie nowych przedsięwzięć bez naruszania środków zgromadzonych w firmie, które mogą okazać się niezbędne w trudniejszych czasach.